Sukuseuran historia

Sukukirjassa ”Suutarin Lapset – sukutietoa yli 200 vuoden ajalta” kerrotaan sukuseuran perustamisesta kutakuinkin seuraavasti (lopullinen kirjassa esitetty versio poikkeaa hiukan allaolevasta):

Sukuseura on perustettu v. 1999. Perustamiskokous pidettiin Esko Tammivuoren kotona Espoossa. Sukuseuran perustamiskirjan liitteenä olevissa säännöissä on mainittu sukuseuran tarkoitus ja toiminta. Ne ovat olleet seuran kunkin (3) hallituksen ohjenuorana toimintaa organisoitaessa. Tarkoitus ja toiminta on kirjoitettu seuraavasti: Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii:

  • järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia
  • keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon
  • harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä pitämään luetteloa suvun jäsenistä

Seuran perustajajäsenet olivat Esko Tammivuori, Pirkko Santajärvi, Pertti Tammivuori, Marko Tammivuori ja Leena Tammivuori. Ensimmäinen sääntömääräinen sukukokous pidettiin Korpilahden Alkio-opistolla kesällä 2000 ja kokouksessa valittiin seuralle seuraava hallitus: Pertti Tammivuori valittiin sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi ja Sirpa Kuikka sihteeriksi. Jäseniksi valittiin Esko Tammivuori, Sulo Ekberg, Pirkko Santajärvi, Marja-Liisa Tikka ja Marko Tammivuori.

Lähde: Suutarin Lapset  -sukutietoa yli 200 vuoden ajalta, s.8-9

Sukuseuran hallitukset:

1999-2000

Pertti Tammivuori, pj, Pirkko Santajärvi, vpj, Leena Tammivuori, sihteeri, Marko Tammivuori, rahastonhoitaja, Esko Tammivuori.

2000-2003

Pertti Tammivuori, pj, Pirkko Santajärvi, vpj, Sirpa Kuikka, sihteeri, Marko Tammivuori, rahastonhoitaja, Esko Tammivuori, Sulo Ekberg, Marja-Liisa Tikka.

2003-2006

Pertti Tammivuori, pj, Pirkko Santajärvi, vpj, Sirpa Kuikka, sihteeri, Marko Tammivuori, rahastonhoitaja, Marja-Liisa Tikka, Annika Haikarainen.

2006-2009

Pertti Tammivuori, pj, Marko Tammivuori, vpj, rahastonhoitaja, Heta Tammivuori, sihteeri, Sirpa Kuikka, Marja-Liisa Tikka, Riitta Kaijalainen-Vainikainen, Anne Bucquet.

2009-2012

Pertti Tammivuori, pj, Antti Tammivuori, vpj, Heta Tammivuori, sihteeri, Marko Tammivuori, rahastonhoitaja, Sirpa Kuikka, Marja-Liisa Tikka, Riitta Kaijalainen-Vainikainen.

2012-2015

Sirpa Kuikka, pj, Antti Tammivuori, vpj, Marko Tammivuori, rahastonhoitaja, Riitta Kaijalainen-Vainikainen, Kaija Latva-Koivisto, Minna Hämäläinen.

2015-2018

Riitta Kaijalainen-Vainikainen, pj, Kaija Latva-Koivisto, vpj, Marko Tammivuori, rahastonhoitaja, Antti Tammivuori, Sirpa Kuikka, Eeva-Liisa Saarman, Elina Flyktman.

2018-2021

Riitta Kaijalainen-Vainikainen, pj, Kaija Latva-Koivisto, vpj, Eeva-Liisa Saarman, Elina Flyktman, Heta Tammivuori, Erkki Urtti. (Marko Tammivuori hallituksen ulkopuolella rahastonhoitajana)